Column Clubblad Kindervreugd (14) Zelf-ontdekkend-leren

Column Clubblad Kindervreugd (14) Zelf-ontdekkend-leren

Elke woensdagavond verzorg ik als Judolessen bij Ontspanningsvereniging Kindervreugd in Amsterdam-Oost. Kindervreugd is een club met een rijke historie waar al Judo wordt gegeven sinds de jaren ’60.
Voordat ik hier begon was het ledental terug gelopen naar 5 leerlingen, maar tezamen met Ineke en Lien strijden we hard om de groepen weer groter te maken om de gouden-tijden te doen herleven.
Deze column, over het Judo en andere zaken rond het clubhuis, wordt elke maand in het clubblad gepubliceerd en op MercuRyu.com.

We leven tegenwoordig in een hoog tempo, dit zorgt ervoor dat kinderen nauwelijks tijd krijgen om bepaalde dingen te ontdekken of te proberen. Onderzoek wijst echter uit dat kinderen dingen beter onthouden, als ze ze zelf ontdekt hebben.
Nieuwschierigheid kan uit het kind zelf komen, maar een leraar kan dit ook stimuleren. De docent kan de groep een probleem presenteren waarvoor de leerlingen een oplossing moeten zoeken. Logisch gevolg hiervan is dat de kinderen eerst tijd moeten krijgen om ‘aan te rommelen.’ Het gaat er in deze fase niet om, om het probleem op te lossen, maar de situatie te leren (her)kennen. Na deze fase kan de leraar samen met de leerlingen een oplossing voor het probleem zoeken. Wanneer een oplossing gevonden is, dienen de leerlingen dit te controleren door te oefenen; ze experimenteren met de oplossing. Tijdens deze fase kan blijken dat de oplossing niet perfect is; naar gelang het niveau en leeftijd van de groep kan gezocht worden naar betere oplossingen (verdieping).

Geef kinderen de tijd om fouten te maken, oftewel ‘aan te rommelen.’ Dit levert op de langere termijn betere resultaten op dan kopiëren.

Tot op de judoles, sportieve groetjes van het Judoteam: Ineke, Lien en (meester) Rens  1. Nog geen reacties. Wil jij de eerste zijn? Klik dan hier